Echt Schilderij - Handgeschilderd olieverf op canvasEcht Schilderij - over onsEcht Schilderij - bestellenEcht Schilderij - galerieEcht Schilderij - contact

In 3 stappen heeft u uw eigen unieke handgeschilderde olieverf schilderij.

Stap 1: Opsturen foto
Stuur ons uw digitale foto of bewerkt beeldmateriaal via ons online formulier.

Stap 2 - Schilderen
Wij beoordelen uw foto en geven u de prijs door. Na uw goedkeuring wordt uw foto door onze ervaren kunstenaars exact nageschilderd. Dit proces duurt ongeveer 4 weken i.v.m. het arbeidsintensieve werk en de droogtijd van de verflagen.

Stap 3: Aflevering
Vervolgens spannen we het doek op en leveren we het bij u thuis af. U bent nu de trotse bezitter van een uniek kunstwerk!
 
ExpressCanvas
Nieuwstraat 23
1621 EA Hoorn
T 0229 269576

E
info@echtschilderij.nl

 

 

Leveringsvoorwaarden

Toepassing
Deze leveringsvoorwaarden van ExpressCanvas zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en ExpressCanvas. Door uw bestelling geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt tot stand door:
- ontvangst van uw bestelling
- aanvaarding van een offerte van ExpressCanvas

Prijs
Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s (EUR) en inclusief 19% BTW en verzendkosten binnen Nederland.

Bestelling/Betaling/Levertijd
Na ontvangst van de bestelling krijgt u per e-mail of brief een bevestiging van de bestelling. In deze e-mail ontvangt u een overzicht van de bestelling en de betaalgegevens. De aanbetaling van 25% dient binnen 10 dagen bijgeschreven te zijn op de rekening van ExpressCanvas. Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van ExpressCanvas is bijgeschreven, zullen wij de opdracht in behandeling nemen. De bestelde artikelen ontvangt u dan binnen zes weken. Indien de bestelde artikelen niet binnen deze termijn leverbaar zijn of uitverkocht zijn neemt ExpressCanvas onmiddellijk contact met u op. Indien na 10 dagen niet betaald is, heeft ExpressCanvas het recht om de bestelling te annuleren.

Levering
Uw bestelling wordt op maximaal 1 adres in Nederland voor rekening van ExpressCanvas afgeleverd. Leveringen in het buitenland zijn mogelijk tegen betaling van verzendkosten. U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening. Bij overschrijding van de maximale levertijd van zes weken heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan ExpressCanvas te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal ExpressCanvas het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Garanties
ExpressCanvas garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde afmetingen en kleurstelling. Aangezien de schilderijen handgeschilderd worden garandeert ExpressCanvas niet dat elk schilderij exact gelijk is aan de foto op deze website. Kleur- en vormnuances kunnen voorkomen. ExpressCanvas garandeert dat van elk ontwerp uit de vaste collectie maximaal 8 (kunstgalerij) of 25 (populaire thema's) stuks worden vervaardigd. Elk schilderij wordt geleverd met een certificaat van echtheid, voorzien van registratie- en volgnummer van het schilderij.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van ExpressCanvas jegens derden is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel Garanties is geregeld. De aansprakelijkheid van ExpressCanvas voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door derden.

Copyright
Het copyright op alle tekst, afbeeldingen en andere onderdelen van deze pagina's berust bij ExpressCanvas. ExpressCanvas gaat er van uit dat het copyright van aangeleverd beeldmateriaal berust bij de opdrachtgever. Derhalve kan ExpressCanvas niet door derden verantwoordelijk worden gesteld voor verwerking van dit beeldmateriaal.

Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Deze Leveringsvoorwaarden kunnen te allen tijde door ExpressCanvas aangepast worden.
 

Website by Project23